Ruimtelijk advies

Title
Het Muizengaatje Rotterdam

Het waterreinigingsbassin ligt er na vijftien jaar armoedig bij. Het helofytenfilter werkt niet, het water wordt niet ververst en er verzamelt zich zwerfafval.
Met dit initiatief geven we aan hoe dit verbeterd kan worden.

Title
Haalbaarheidstudie ontwikkeling bunkers Scheveningen

Gemeente Den Haag heeft het voornemen een beperkt deel van ‘Batterij Noord’ te Scheveningen, in te richten als museum. Een analyse van de kansen en beperkingen.

Title
Advies natuurinclusieve woonwijk, Delft

Analyse en aanbevelingen waarmee van de Junius- en Reinier de Graafbuurt in Delft, een natuurinclusieve woonwijk gemaakt kan worden.

Title
Workshops natuurinclusief ontwerpen

Serie workshops rondom het thema natuurinclusief ontwerpen en beheren, georganiseerd door ElbaRec, Amersfoort.

Workshops natuurinclusief ontwerpen
Bedrijventerrein Gouwespoor

Hoe kan bedrijventerrein Gouwespoor natuur inclusief worden?
Na een omschrijving van het bedrijventerrein en een inventarisatie van de aanwezige flora en fauna gaan we in op de drie subthema’s: hittestress, energietransitie en gebruikskwaliteit.

Green Stone
De stad als toevluchtsoord


Een ontwerpend onderzoek naar de natuurinclusieve transformatie van de Buitenhof in Delft.