Het muizengaatje

Het waterreinigingsbassin ligt er na vijftien jaar armoedig bij. Het helofytenfilter werkt niet, het water wordt niet ververst en er verzameld zich zwerfafval.
Met dit initiatief willen we hier verbetering in brengen

Het muizengaatje

Team

Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria

Opdrachtgever

Water Sensitive, Gemeente Rotterdam

Flora en fauna

Riet, kalmoes, oeverzegge, moerasvaren en zwammen zoals: gele korstzwam en het stobbezwammetje.

Locatie

Bergwegbrug, Rotterdam.