Een Natuurinclusieve wijk

Advies Junius- en de Reinier de Graafbuurt.

Juniusbuurt

Team

Jacques Vink en Isabel Offenberg

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Diny Tubbing

Flora en fauna

Typische stadsbewoners zoals de gewone dwergvleermuis, huismus en waterhoen.

Locatie

Junius- en Reinier de Graafbuurt, Buitenhof Delft.