Bedrijventerrein Gouwespoor

Hoe kan bedrijventerrein Gouwespoor natuur inclusief worden?

Na een omschrijving van het bedrijventerrein en een inventarisatie van de aanwezige flora en fauna gaan we in op de drie subthema’s: hittestress, energietransitie en gebruikskwaliteit.
Daarna volgen onze aanbevelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare ruimte en de kavels van de afzonderlijke bedrijven.
-1 advies voor het terrein als geheel
-vergroenen Meridiaan Keerkring
-eco-oevers centrale waterpartij
-specials
-2 mogelijkheden voor de afzonderlijke kavels en gebouwen.
Omdat elk kavel en de gebouwen anders zijn wordt hier een overzicht gegeven van mogelijkheden in de vorm van een lijst mogelijke maatregelen.
We sluiten af met een stappenplan
Om het proces van vergroening van het Gouwespoor inzichtelijk te maken volgt een stappenplan. De opgave van een natuurinclusief bedrijventerrein vraagt om samenwerking tussen de betrokken partijen en fasering in de tijd.

Haalbaarheidstudie ontwikkeling bunkers Scheveningen

Team

Jacques Vink, Lucy Vink
In samenwerking met Piet Vollaard (De Natuurlijke Stad) en Niels de Zwarte (Bureau Stadsnatuur Rotterdam)

Opdrachtgever

Ondernemingsvereniging Gouwespoor
Uitvoering: 2021

Flora en fauna

Groene gevel- en dakvegetatie

Locatie

Gouwespoor, gemeente Gouda