Opzet toolbox

Toolbox natuurinclusieve maatregelen buitenwijk (2.1)

Deze set ‘ontwerppatronen’ is bedoeld voor (bestaande) woonwijken. In het bijzonder voor de herstructurering van na-oorlogse woonwijken.

Een ontwerppatroon is een generiek opgezette ontwerpoplossing voor een bepaald veelvoorkomend type ontwerpprobleem. Een patroon is geen concrete oplossing, maar biedt een sjabloon, waarmee het ontwerpprobleem kan worden aangepakt.

De tools kunnen ook thematisch worden geraadpleegd: ontwerpprincipes, de vier netwerken en ecosysteemdiensten.


Toolbox


Tools per thema

Naar begin pagina


Brochure: De Buitenhof, natuurinclusief

De Stad als toevluchtsoord is een ontwerpend onderzoek. De vier ontwerpstudios (PAD Landscape Architecture, Lian Blok, ruimtelijk ontwerp, Studio Natuur Inclusief en Open Kaart) hebben ontwerpen gemaakt voor de Buitenhof in Delft.

de vier opgaven

Een ontwerppatroon is een generiek opgezette ontwerpoplossing, die voor een bepaald veelvoorkomend type ontwerpprobleem gebruikt kan worden. Het patroon geeft geen c

De deelopgaven voor de vier ontwerpstudio’s zijn tijdens de eerste workshop/kickoff vastgesteld en in de loop van het project verder uitgewerkt.

1 case study Jan Thoméeplantsoen: PAD Landscape Architecture

2 case study scholencluster: Lian Blok, ruimtelijk ontwerper

3 case study Buitenhofdreef/vanderSlootsingel: Studio Natuur Inclusief

4 case study Gillisbuurt: Open Kaart

Uit de voorstellen en de ontwerpinzichten is een set van ontwerppatronen samengesteld.