Toolbox

Title
Toolbox natuurinclusieve maatregelen buitenwijk (bètaversie)

Een set ‘ontwerppatronen’ voor de natuurinclusieve herstructurering van na-oorlogse woonwijken. Deze set is ‘work in progress’.