Publicaties

Stadsnatuur Bouwen
Stadsnatuur Bouwen

De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te ge ven in hun werk en een aanzet geeft tot een groene, biodiverse en gezonde stad.

Stadsnatuur Maken
Stadsnatuur Maken

Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusiefontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten.

Casestudie Zevenkamp
Casestudie Zevenkamp

De publicatie 7Up – Zevenkamp als case study (nov 2011), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar de duurzame herstructurering van ’70 en ’80 jaren wijken.