Baumhaus, Ot Hoffman

Ot Hoffmann (1930-2017) bouwde een boomhuis midden in Darmstadt. Boven een galerij en zijn kantoor woonde hij in een huis waar natuur en architectuur in elkaar opgaan.

Baumhaus, Ot Hoffman


Ot Hoffmann (1930-2017) bouwde een boomhuis midden in Darmstadt. Boven een galerij en zijn kantoor woonde hij in een huis waar natuur en architectuur in elkaar opgaan. Als pionier op het gebied van dakbegroening vond hij een technische oplossing om bomen op het dak te laten groeien zonder dat de wortels de constructie beschadigen.
Het uitkragende onderste deel is de aanzet voor een brug naar het park aan de overzijde. De brug is er niet gekomen een uitbundig begroeid gebouw, mede bewoond door vogels, na vijftig jaar wel (Baumhaus, 1970-1972, Darmstadt, BRD).