Meervleermuizenverblijf opgeleverd

Vleermuisverblijf

Nu nog een feestelijke oplevering van vleermuizenverblijf!

Research in progress.  
Voor de meervleermuis zijn de klimaatcondities essentieel. De torens zijn zo ontworpen dat er in het interieur een diversiteit aan temperaturen en vochtigheden ontstaat. De meervluis zal de voor dat moment ideale plek in het interieur kiezen. De torens zullen met sensors gemonitord worden op de klimatoligosche omstandigheden. Met webcams wordt de aanwezigheid van de meervleermuis gedetecteerd. De resultaten van dit onderzoek kan zijn dat de condities in de torens moeten worden geoptimaliseerd. Het ontwerp van de toren is zodanig dat het op detailniveau kan worden aangepast door bijvoorbeeld meer en minder openingen in het metselwerk en de houten gevelbekleding. 

meer over dit project