Winnaar van de GROENE KROON

Winnaar van de Groene Kroon


Met de Utrechtse steen.
De eis bij nieuwbouw moet zijn: natuur in, rondom en in de Het ‘vergroenen’ van de kademuren van Utrecht door een speciale steen te introduceren waarop varens, mossen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. Door klinkers met voorgefabriceerde ronde uitsparingen in het metselwerk op te nemen, komt er ruimte voor planten in een kade langs de Utrechtse grachten. 

ontwerp: Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria