Geselecteerd voor de Fresh Perspectives

Geselecteerd voor de Fresh Perspectives

De Stad als Toevluchtsoord is geselecteerd voor het Fresh Perspectives programma van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie. We gaan onderzoeken hoe de biodiversiteit kan worden versterkt door het ruimtelijk ontwerp. Het voorstel spitst zich toe op de 70-er en 80-er jaren wijken en richt zich op de stadsvogels. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met Vogelbescherming Nederland.
info